Wydajny przemysłowy nawilżacz powietrza Turbo N80.

Profesjonalny przemysłowy nawilżacz powietrza Turbo N80

Przedstawiamy Państwu nasz nowy produkt – wydajny przemysłowy nawilżacz powietrza Turbo N80 z nowym, większym zbiornikiem o pojemności aż 80L, który umożliwia osiągnięcie bardzo dużych wydajności przy zastosowaniu wentylatorów promieniowych oraz optymalizację cyrkulacji powietrza dla pozostałych konfiguracji obiegu powietrza i wentylatora oraz zastosowanie aż 4 emiterów mgły.

Dzięki zastosowaniu od 2 aż do 5 generatorów  osiągnęliśmy wydajność na poziomie od 10L/h do aż 45L/h wody/roztworu zamienianego na mgłę. 

Wytwarzanie mgły lub aerozoli przez nawilżacze Turbo N80 techniką ultradżwiękową   sprawia, że posiadają one kilka bardzo cennych cech:

 • dzięki zwiększonemu zbiornikowi umożliwiają dłuższą bezobsługową pracę w zastosowaniach bez automatycznego poboru wody.
 • dzięki dużej pokrywie zwiększa się wydajność emitowanej mgły z racji możliwości zamontowania w niej od dwóch (o średnicy 150mm) do czterech wylotów mgły o średnicy do 125 mm każdy.
 • są energooszczędne – pobory mocy zestawów / generatora mgły, wentylatora i zasilacza/ zawierają się w przedziale 170-480W (w zależności od zastosowanego generatora i wentylatora)
 • wytwarzają wilgoć w postaci mgły o temperaturze otoczenia i doskonałym rozdrobnieniu  1÷30 mikronów która w całości jest absorbowana przez powietrze w całym pomieszczeniu  lub  nawilża określone strefy stanowiskowe.
 • wykonane z najlepszych materiałów umożliwiają wytwarzanie aerozoli z agresywnych roztworów wodnych solankowych aromaterapeutycznych, agrotechnicznych lub zawierających specjalistyczne składy chemiczne o różnym spektrum rozdrobnienia.
 • uzyskują natychmiast po włączeniu pełną wydajność emisji mgły lub aerozoli oraz umożliwiają automatyczną regulację wilgotności w pomieszczeniach za pomocą prostych regulatorów wilgotności.
 • pracują poprawnie na wodzie z normalnych ujęć komunalnych i przemysłowych bez potrzeby stosowania różnego rodzaju filtrów czy instalacji zmiękczających. Nie dotyczy to przypadków gdy wymogi procesów technologicznych wymagają stosowania wody destylowanej demineralizowanej lub wodnych roztworów związków chemicznych.
 • woda w zbiorniku nawilżacza Turbo N może być sukcesywnie uzupełniane do poziomów między MINIMUM a MAXIMUM przez użytkownika lub automatycznie dla wersji z automatycznym pobieraniem wody APW (z sieci wodociągowej)
 • zasysane do zbiornika zestawu powietrze równocześnie z wzbogaceniem w mgłę, uwalniane jest z zanieczyszczeń typu kurze, pyły, zapachy pochłaniane przez wodę w zbiorniku i okresowo usuwane poprzez zawór spustowy- nawilżacza turbo doskonale oczyszczają powietrze.
 • dla wymogów realizacji określonych procedur nawilżania w procesach produkcyjnych aromaterapeutycznych agrotechnicznych i profilaktyki zdrowotnej zestawy Turbo N
  i generatory aerozoli Turbo GA wyposażamy w szafy sterujące do realizacji wymaganych procedur.
 • jedynymi symbolicznymi kosztami eksploatacyjnymi nawilżaczy jest okresowa wymiana membran piezoelektrycznych

Dzięki posiadaniu opisanych funkcji i wymagań wydajny przemysłowy nawilżacz Turbo N80 oraz generatory aerozoli Turbo GA80 znajdują bardzo szerokie zastosowania przykładowo do:

 • Profesjonalnego nawilżania mgłą i jednoczesnego oczyszczania powietrza
  z zanieczyszczeń typu pyły, kurze dymy itp w dużych pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach usługowych, handlowych, produkcyjnych, sanatoryjnych itp.
  o kubaturze do 10000 m³
 • Zastosowań w procesach produkcyjnych i laboratoryjnych w branżach chemicznej, dziewiarskiej, poligraficznej, meblarskiej drzewnej, papierniczej, piekarniczej, malarniach, tytoniarskiej itp. jako nawilżacze stanowiskowe lub pomieszczeniowe
  w obiektach o kubaturze do 10000m³
 • Zastosowań technologicznych jako nawilżanie stanowiskowe z ukierunkowaniem strumienia lub kilku strumieni mgły do wyznaczonych stref (taśmy produkcyjne, kanały przygotowań półfabrykatów, linie poligraficzne, kanały klimatyzacji pomieszczeniach produkcyjnych, usługowych.
 • Wytwarzania doskonałej jakości suchych, wilgotnych i mokrych aerozoli solankowych do dużych grot solnych, inhalatorni zbiorowych, inhalatorni wielocelkowych
 • Zastosowań agrotechnicznych w dużych przechowalniach warzyw
  i owoców, amatorskiej uprawie pieczarek i boczniaków, małych magazynach kwiatów ciętych i doniczkowych oraz aerozolowej ochrony i dokarmiania roślin w niedużych obiektach.

Przejdź do strony produktu